Korzystanie z mapy

Tryby pracy
Mapa może pracować w jednym z trzech trybów:
modemovePrzesuwanie mapy (funkcja "łapki")
W tym trybie przesuwanie mapy odbywa się przez proste przeciąganie mapy myszką.  Przybliżanie i oddalanie odbywa się przy pomocy suwaka po lewej stronie mapy, a podwójne kliknięcie na mapie powoduje wycentrownie na wskazanym punkcie, bez zmiany skali.

modeselect Tryb selekcji
W trybie selekcji zanzaczenie dowolnego prostokątnego obszaru na mapie powoduje jego przybliżenie (skala jest dobierana automatycznie). Kliknięcie na mapie powoduje wycentrowanie na wskazanym punkcie z jednoczesnym zmniejszeniem skali o jeden stopień. Oddalanie mapy w trybie selekcji można wykonywać przy pomocy suwaka.
modeaddpuDodawanie własnych punktów do mapy
Ten tryb służy do dodawania na mapie punktów użytkownika. Kliknięcie na mapie powoduje dodanie punktu, z możliwością wyboru wyświetlanej ikonki, nazwy i opisu, które są potem wyświetlane w dymku. Późniejsze klikniecie na punkcie dodanym do mapy umożliwia zmianę jego położenia oraz aktualizację opisów.
Skalowanie mapy

Skalę mapy możesz zmienić przy użyciu suwaka skali, niezależnie od trybu pracy mapy. Dodatkowo w trybie selekcji () możliwe jest powiększenie wybranego, prostokątnego fragmentu mapy. W tym przypadku mapa powiększy się tak, aby jak najdokładniej pokazać wskazany obszar.

Wyszukiwarka

iconsearchUruchamianie wyszukiwarki
Okno wyszukiwarki jest domyślnie otwarte przy uruchamianiu mapy. Jeśli zostanie zamknięte prze użytkownika można je ponownie uaktywnić klikając ikonkę wyszukiwarki (lornetka)

Korzystanie z podpowiedzi (suggest)
Formularz wyszukiwania jest wyposażony w wygodną funkcję suggest, która po wpisaniu conajmniej 3 znaków podpowiada najbardziej prawdopodobne nazwy. Funkcja podpowiedzi działa zarówno dla nazw miejscowości jak i dla nazw ulic. Aby podpowiedzi dla ulic zadziałały musi być wybrana konkretna miejscowość.
 

Wyniki przybliżone wyszukiwania
Wyszukiwarka Targeo ma wbudowany mechanizm korekcji drobnych błędów, które może popełnić użytkownik podczas wpisywania nazw miast i ulic. Przykładowo wyszukanie w Warszawie adresu "Kolejowo 1" zamiast "Kolejowa
1" da prawidłowy rezultat. 
Drukowanie
iconprintPo wybraniu funkcji drukowania jest generowany podgląd wydruku z mapą dopasowaną do formatu strony A4. Na podglądzie można jeszcze dopasować skalę i wyświetlany 'kadr' mapy. Można też dodać komentarz, który się pojawi na wydruku. Jeśli chcesz aby na wydruku był zaznaczony jakiś konkretny punkt (lub punkty), nanieś go na mapę przed uruchomieniem funkcji drukowania.
Wysyłanie mapki e-mailem
iconmailamapAplikacja Targeo umożliwia wygenerowanie i wysłanie mailem mapki o rozmiarze 600x400 pikseli. Do wiadomości można dołączyć własny komentarz, a wysłany obrazek będzie zawierał naniesione wcześniej punkty użytkownika. Ponadto w wiadomości znajdzie się link do interaktywnej mapy zawierającej dodane punkty. Dla użytkowników niezarejestrowanych punkty będą przechowywane na serwerze przez 14 dni.
Zgłaszanie uwag
iconbugreportJeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące funkcjonowania aplikacji Targeo, map lub funkcji, które byłyby przydatne, skontaktuj się z nami za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Tematy powiązane