Targeo.pl / Informacje /

Pomoc i FAQ

Zasady korzystania z map

 
a) Czy korzystanie z serwisu Targeo.pl jest bezpłatne?
Tak - korzystanie z mapy, dodawanie punktów, wyznaczanie tras czy korzystanie z wyszukiwarki w celach prywatnych jest całkowicie bezpłatne.
 
b) Czy mogę używać map Targeo w celach służbowych?
Wykorzystanie map Targeo w pracy wiąże się z koniecznością rozszerzenia licencji na użytkowanie komercyjne. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego .
 
c)  Ile kosztuje dodanie punktu na mapie?
Dodanie, modyfikacja, usunięcie punktu jest całkowicie bezpłatne. Ilość wprowadzonych danych punktu, zdjęć, czy innych informacji również nie powoduje naliczenia żadnych opłat. Płatnymi usługami są reklamy na mapie oraz banery lokalne.
 
d) Czy mapa Targeo posiada API Javascript bądź inne sposoby integracji?
Istnieje  możliwość integracji z Targeo.API na poziomie JavaScript (interaktywna kontrolka mapowa) oraz poprzez webservice Targeo.Soap. Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcjonalności.
 
e) W jaki sposób mogę wstawić mapkę na własną stronę WWW?
Mapki statyczne jak i dynamiczne do wykorzystania w ogólnodostępnym serwisie www można bezpłatnie wygenerować na własną stronę w Kreatorze Map Targeo .
 

Zawartość (mapy, miejsca, adresy)


a) Jak mogę dodać nowe miejsce  na mapie?
Należy zalogować się na konto Targeo, odszukać lokalizacje wprowadzanego miejsca i kliknąć na mapie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać z menu kontekstowego "zgłoś miejsce". Dalej - postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zapraszamy do pobrania szczegółowej instrukcji

b)  W jaki sposób mogę odzyskać dostęp do miejsca? (Informacje o miejscu dodawał ktoś inny. Brak dostępu do konta z którego dodano miejsce).
Na wyświetlonym punkcie POI na mapie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zgłoś poprawkę do miejsca", następnie "Błędne dane". W wyświetlonym formularzu można wprowadzić aktualizację danych. Jeżeli wskazany punkt należy do Państwa firmy, to na wyświetlonym formularzu należy kliknąć w "Jestem właścicielem". Edycja zostanie przeniesiona do panelu Targeo, gdzie można dalej edytować punkt, ale dodać również zdjęcia, logo, czy rozszerzony opis. Aby dokonywać jakichkolwiek zmian/aktualizacji należy być zalogowanym. Wszelkie wprowadzone zmiany nie będą widoczne od razu na mapie, gdyż muszą najpierw zostać zaakceptowane. Zapraszamy do pobrania szczegółowej instrukcji.
 
c) Mój adres zamieszkania jest zlokalizowany w złym miejscu. / Na mapie nie ma mojego adresu zamieszkania.
W celu dodania nowego adresu (lub poprawienia istniejącego), należy zgłosić uwagę, podając konkretną lokalizację adresu poprzez wskazanie punktu, lub podanie współrzędnych geograficznych.
 
d) Zgłosiłem nowy adres. Kiedy zostanie on umieszczony na mapie?
Zgłoszenie zostanie wysłane do naszego Partnera i dostawcy danych - firmy Geosystems. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez moderatora i - w przypadku akceptacji - naniesiona na mapy. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone, to zmiany będzie można zobaczyć przy następnej wersji map. Aktualizacje występują około 6 razy w ciągu roku. Jeżeli na formularzu zgłaszania adresu zostawią Państwo adres mail, to zostaną Państwo poinformowani, gdy poprawka zostanie naniesiona na mapy
 
e)  Mapy Europy są bardzo uproszczone. Nie mogę wyznaczać tras po Europie. W dużych zbliżeniach pojawia się komunikat o niedostępności mapy.
Proszę się zalogować na swoje konto Targeo. Mapy Europy są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
 
f) Na mapie wyświetla się za dużo punktów. Jak je usunąć?
Prawdopodobnie został włączony moduł mapy „Miejsca”. Proszę o wyłączenie checkboxa na zakładce modułu Miejsca.
 
g) W jaki sposób mogę przesłać trasę wyznaczoną w serwisie Targeo.pl do urządzenia z zainstalowaną AutoMapą?
Zapraszamy do pobrania szczegółowej instrukcji.
 
 

Pytania ogólne


a) Dlaczego na mapie wyświetlają się reklamy?
Serwis publiczny Targeo.pl jest serwisem bezpłatnym, dlatego też wyświetlane reklamy pozwalają pokryć przynajmniej część kosztów związanych z serwerami, obsługą techniczną i rozwojem serwisu.
 
b) Cała strona jest powiększona lub pomniejszona. Jak to można naprawić.
Najprawdopodobniej strona została przypadkowo przeskalowana w przeglądarce. Standardowy skrót na przywrócenie domyślnego wyglądu strony to kombinacja klawiszy: Ctrl+0 (cyfra zero).