Targeo.pl / Targeo dla biznesu /

Zakres danych

Najdokładniejsze mapy Polski

  
Nasze mapy Polski obejmują swoim zasięgiem 100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami, ponad 6 milionów adresów (z czego 3.5 miliona dokładnych adresów), ponad 3 miliony dokładnych obrysów budynków z czego prawie połowa posiada pełne zobrazowanie 3D.
Zawsze aktualne szczegółowe zestawienie zawartości map Polski można znaleźć na stronie AutoMapa.pl.
 
W naszych danych mapowych można poza tym wyodrębnić wiele poziomów warstw informacyjnych zawierających:
  • dane jezior, rzek, obszarów leśnych (wraz z numerami działek Lasów Państwowych)
  • sieć linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi
  • skrzyżowania wraz z oznaczeniem sygnalizacji świetlnej
  • ponad 600 tys km dróg, w tym informacje na temat obowiązujących ograniczeń prędkości, klasy drogi, kierunkowości, pikietażem, zakazami wjazdu
  • pełne dane ograniczeń tonażowych i gabarytowych (w tym realne wysokości wiaduktów wynikające z pomiarów)
  • oznaczenia odcinków płatnych (autostrady, autostrady koncesjonowane, odcinki viaToll)
  • ponad 700 tysięcy punktów POI – firm, instytucji, atrakcji turystycznych i fotoradarów
  • dane Targeo.Traffic zawierające informacje o bieżącej sytuacji drogowej, planowanych remontach dróg i związanych z nimi utrudnieniami itp.