Targeo w liczbach

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące jakości i zakresu map Targeo. Dane pochodzą z dnia 15.11.2010.

 dokładność nominalna map w największych miastach [m]1
 dokładność poza największymi miastami [m]5-12
 drogi wszystkich kategorii [km]647 723
 stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania %100%
 drogi gruntowe [km]417 237
 autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km]1 782
 miejscowości i osady szt102 353
 nawigacyjne plany miejscowości i miast szt26 633
 procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości %84%
 nawigacyjne plany miast szt903
 procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi %100%
 miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt4 334
 procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami %74%
 miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt801
 procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami %96%
 miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt5 679
 miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt875
 miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt62
 miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt-
 procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi %-
 kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt3 003 327
 kształty poszczególnych budynków (3D) szt1 316 481
 adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt2 833 504
 obszary zabudowy szt287 321
 obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt51 879
 punkty użyteczności publicznej (POI) szt604 722
 jeziora szt52 565
 rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km]137 116
 obszary leśne szt158 432
 linie kolejowe [km]29 900
 przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt14 327