Targeo.pl / Targeo dla biznesu / Komponenty mapowe /

Targeo API

Interaktywna kontrolka mapowa i API JavaScript

Targeo API umożliwia zarówno wstawienie prostych mapek na strony www, jak i tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych umożliwiających wizualizację obiektów, monitorowanych pojazdów, obszarów, śladów przejazdu, etc.

 

W zaawansowanych funkcjonalnościach JavaScript umożliwiamy tworzenie własnych okien, zarządzanie formularzami, listami wyników, tworzenie menu kontekstowych, zaawansowane zarządzanie wyglądem punktów i ich dymkami, tworzenie zaawansowanych obiektów (ikony, elipsy, linie łamane, etykiety, etc) czy nawet tworzenie własnych modułów mapy.