Targeo.pl / Targeo dla biznesu / Komponenty mapowe /

Usługi webservice

Rozbudowane metody do wbudowania w dowolny system 


Do zaawansowanych aplikacji i systemów udostępniamy również usługi webservice (w oparciu o protokół SOAP), które umożliwiają integrację z dowolną platformą czy językiem programowania.
 
W usługach Targeo.Soap udostępniamy poniższe funkcjonalności:
  • Geokodowanie (uzyskanie współrzędnych geograficznych na podstawie adresu)
  • Odwrotne geokodowanie (uzyskanie adresu na podstawie współrzędnych geograficznych).
  • Wyznaczanie przebiegu tras (dokładne współrzędne przebiegu trasy, lista niezbędnych manewrów, lista utrudnień na trasie, itd)
  • Wyznaczanie czasu i długości trasy
  • Pobranie wycinka mapy
  • oraz inne dedykowane metody