Targeo.pl / Informacje /

Partnerzy

Targeo jest wspólnym projektem tworzonym przez trzy firmy

 

Indigo Sp. z o.o. - odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania dla platformy internetowej i systemów biznesowych, a także sprzedaż rozwiązań Targeo. www.indigo.pl

 

 

Geosystems Polska Sp. z o.o. - twórca i dostawca najdokładniejszych danych geograficznych do map Targeo i AutoMapy. www.geosystems.pl

 

 

Aqurat Sp. z o.o. - tworząca silnik mapowy wykorzystywany w systemach Targeo i w AutoMapie. www.aqurat.pl