Targeo.pl / Targeo dla biznesu /

Geomarketing

Kompleksowe zarządzanie siecią sprzedaży

 • Kompletna aplikacja umożliwiająca zarządzanie własnymi bazami punktów (np. sklepy, punkty dostaw, klienci, etc)
 • Zaawansowany system filtrowania punktów z bazy danych – po atrybutach, po danych liczbowych, po trendach zmian w czasie, oraz przy użyciu wgranych słowników.
 • Kodowanie kolorystyczne punktów umożliwiające łatwą i szybką ocenę wizualizowanej zmiennej (np. wzrost w sprzedaży na zielono, spadek – na czerwono).
 • Wizualizacja dowolnych zmiennych w agregacji na obszary administracyjne – dobór skali kolorystycznej w interaktywnej kontrolce online.
 • Wgrane do systemu dane o wielkości populacji, płci, wieku mieszkańców umożliwiają wielowymiarowe analizy.
 • Szybkie analizy działań marketingowych/sprzedażowych poprzez przełączanie się pomiędzy okresami.
 • Możliwość tworzenia własnych warstw z wizualizacjami (heatmapy, kodowanie kolorystyczne obszarów, siatka z wartościami wyliczonych zmiennych)
 • Wiele warstw może być wyświetlanych w jednym widoku dzięki możliwości pełnego sterowania ich wzajemną przezroczystością
 • Z systemem zintegrowany jest panel umożliwiający edycję punktów, ich precyzyjne zlokalizowanie na mapie oraz zarządzanie atrybutami
 • System jest zmodularyzowany – umożliwia to integrację z wyspecjalizowanymi modułami wynikającymi ze specyfiki sektora, branży czy konkretnego przedsiębiorstwa.
 • Możliwość definiowania i zarządzania strefami (sprzedaży, dostaw, etc).