Targeo.pl / Targeo dla biznesu /

Monitoring

Łatwe zarządzanie flotą pojazdów

  • Interaktywna kontrolka mapowa umożliwiająca wizualizację obiektów ruchomych na żywo.
  • Możliwość wyświetlania statycznych obiektów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Bardzo wydajne metody odwrotnego geokodowania (tzw. revgeo) – do ustalania aktualnego adresu/ulicy na podstawie współrzędnych.
  • Pełne wsparcie dla funkcjonalności geofencingu - możliwość definiowania alarmów na podstawie stref, korytarzy wokół zdefiniowanych tras, itp.
  • Wizualizacje śladu gps przedstawiającego historyczne trasy
  • Nasze narzędzia umożliwiają integrację z systemami tradycyjnego monitoringu pojazdów jak i systemami monitoringu mobilnego (opartych na aplikacjach wbudowanych w urządzenia przenośne).